Ζητείται Συντονιστής/ Συντονίστρια Λειτουργιών Προγράμματος για την Βόρεια Εύβοια

H ActionAid αναζητά Συντονιστής/ Συντονίστρια Λειτουργιών Προγράμματος για την Βόρεια Εύβοια.

Αρμοδιότητες:

o/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για τον συντονισμό, παρακολούθηση και συντήρηση του Ανοιχτού Κέντρου Κοινότητας στο πρόγραμμα της ActionAid στη Β. Εύβοια.

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή παρεμφερές
– Καλή Γνώση Αγγλικών
– Εμπειρία στην παρακολούθηση τεχνικών ζητημάτων κτιρίων και προμηθειών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο email: hr.hellas@actionaid.org αναφέροντας στο θέμα τη θέση απασχόλησης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 4 Απριλίου 2022.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • hr.hellas@actionaid.org