Υπάλληλος στο Τμήμα Διακίνησης

Ο Όμιλος εταιρειών THRAKON – YTONG που δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής και πώλησης δομικών υλικών ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό στην νέα μονάδα παραγωγής κονιαμάτων στα Οινόφυτα για πλήρη απασχόληση με ειδικότητα Υπάλληλος στο Τμήμα Διακίνησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Κύριες Αρμοδιότητες:

• Οργάνωση, συντονισμός και καταχώρηση των παραγγελιών πελατών στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας.
• Ενημέρωση τμήματος πωλήσεων σχετικά με την πορεία εξέλιξης των παραγγελιών.
• Παρακολούθηση – Αναπλήρωση των αποθεμάτων στις αποθήκες του Ομίλου

Επιθυμητά Προσόντα:

• Απόφοιτος ΤΕΙ σε τομείς Logistics ή Οικονομικά.
• Μόνιμη Κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση εφαρμογών ERP (κατά προτίμηση Navision).
• Άριστη ικανότητα διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών.
• Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Παροχές Εταιρείας: Ικανοποιητικές αποδοχές, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 6940470046 ή να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο k.kalodouka@thrakon.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 6940470046
  • k.kalodouka@thrakon.gr