Μηχανικός Συντήρησης

Ο Όμιλος εταιρειών THRAKON – YTONG που δραστηριοποιείται στον χώρο παραγωγής και πώλησης δομικών υλικών ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό στην νέα μονάδα παραγωγής κονιαμάτων στα Οινόφυτα για πλήρη απασχόληση με ειδικότητα Μηχανικό Συντήρησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Περιγραφή θέσης:

• Αναλαμβάνει την υποστήριξη / επίλυση των βλαβών κατά την παραγωγική διαδικασία.
• Συμμετέχει στην βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.
• Προγραμματίζει επισκευές στον μηχανολογικό εξοπλισμό των γραμμών παραγωγής.
• Συμμετέχει στις τακτικές προληπτικές συντηρήσεις, προτείνει λύσεις και κάνει διορθωτικές κινήσεις με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού.
• Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίου:

• Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Α.Ε.Ι. / T.E.I ή άλλης Τεχνικής Σχολής Μηχανολογικής κατεύθυνσης)
• Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε βιομηχανία δομικών υλικών
• Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού
• Καλή γνώση αγγλικών και MS Office
• Υπευθυνότητα, ευελιξία, προθυμία και ομαδικό πνεύμα
• Συνέπεια και επαγγελματισμός

Παροχές Εταιρείας: Ικανοποιητικές αποδοχές, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο k.kalodouka@thrakon.gr ή να καλέσουν στο 6940 470046.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά τον χειρισμό των Προσωπικών και Επαγγελματικών Δεδομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • 6940470046
  • k.kalodouka@thrakon.gr