Εταιρεία αναζητεί εργαζόμενους για τα αιολικά πάρκα στη Νότια Εύβοια

Η εταιρεία Χ. Ρόκας αναζητεί: Εργαζόμενους για τα Αιολικά Πάρκα της εταιρίας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ στην Νότια Εύβοια.

Τα καθήκοντα της θέσης είναι τα ακόλουθα:

 • Συντήρηση των ανεμογεννητριών σε Αιολικό Πάρκο
 • Διεξαγωγή προληπτικών και διορθωτικών εργασιών συντήρησης
 • Αναφορά κατάστασης των γεννητριών και συλλογή στοιχείων για ανάλυση
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των WTG
 • Εργασίες συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και επισκευής ανταλλακτικών στην αποθήκη
 • Διαχείριση ανταλλακτικών αποθήκης
 • Εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρίας καθώς και των κανονισμών ασφαλείας και των προδιαγραφών ποιότητας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Εκπαίδευση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ
 • Φυσική καταλληλόλητα για εργασία σε μεγάλο ύψος και εξωτερικές συνθήκες εργασίας
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σαν Τεχνικός Συντήρησης επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Η εταιρεία παρέχει: ανταγωνιστικές αμοιβές, πρότυπες συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού και δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@iberdrola.gr.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • 2108774132