Εταιρεία αναζητεί εργαζόμενους για τα αιολικά πάρκα στη Νότια Εύβοια

Η εταιρεία Χ. Ρόκας αναζητεί: Εργαζόμενους για τα Αιολικά Πάρκα [...]